T.C. Sultanhisar Kaymakamlığı Resmi Web Sitesi 

   
T.C. İçişleri Bakanlığı e-icisleri projesi Bilgi Edinme İnsan Hakları Başvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete
 


 
 
 

 
 
 

 
 
 

Bulunduğunuz Yer: Kamu Hizmet Standardı  >>   İlçe Emniyet Amirliği

 İlçe Emniyet Amirliği Kamu Hizmet Standartları
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

 

SULTANHİSAR

İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ

HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

 

 

 

2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Kapsamında Düzenlenen Açık Hava ve Kapalı Yer Toplantıları ile Gösteri Yürüyüşleri.

1-Düzenleme Kurulu Tarafından 48 saat önce ve çalışma saatleri  içersinde Kaymakamlık Makamına yapılacak bildirim.

2- Düzenleme Kurulu Başkanı ve Üyelerine ait ve kendilerince sağlanacak;

a-Nüfus Cüzdanı Örneği ,

b- Adli Sicil Kaydı,

c- İkametgah Belgesi,

d- 18 Yaşını doldurmuş belge,

e-Tüzel Kişilerce düzenlenecek toplantı ve gösteri yürüyüşleri için yetkili organlarının buna ilişkin alacakları yönetim kurulu kararı örneği,

f- Toplantı veya yürüyüşlere, ilişkin çağrı veya propaganda amacıyla kullanılacak ve üzerinde düzenleme kurulu başkanı ile en az (6) üyesinin adları soyadları ve imzalarının bulunacağı basılı veya çoğaltılmış veya el ile yazılmış davetiye ve ilan örnekleri,g- Alındı Belgesi.

 

 

 

 

48 Saat

2

Siyasi Parti İl,İlçe,Belde Teşkilatları ile kadın ve Gençlik kolları Kongrelerinden önceki müracaatları

1- Kaymakamlık Makamına Hitaben Dilekçe (Bildirimde Yapılan Kongrenin yapılacağı tarih, yer ve saati ile ilgili bilgiler belirtilecektir.)

8 Saat

  

 

 

 3

 

 

 

Siyasi Parti İl,İlçe,Belde Teşkilatları ile kadın ve Gençlik kolları Kongrelerinden sonraki  müracaatları

1-     Kaymakamlık Makamına Hitaben Dilekçe (Kongre ilgili

bilgiler)

2-     Yönetim Kurulu Asıl/Yedek Çizelgesi

3-     Seçilen yönetim Kurulu Asil/Yedek Üyelerine ait ;

a-    Nüfus Kayıt Örneği

b-    İkametgah (Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Bilgileri)

c-    Adli Sicil Belgesi.

d-    Kongre tutanağı

e-    Seçim Kurulu tutanağı.

f-Alındı Belgesi (istenilen belgelerden kişi başı bir asıl (3) fotokopi) 

 

 

 

 

 

8 Saat

4

 

 

Siyasi Parti İl,İlçe,Belde Teşkilatları ile kadın ve Gençlik kolları  ve benzeri yan kuruluşların atama ve yönetim kurulu değişikliklerine ilişkin müracaatlar.

1-Kaymakamlık Makamına Hitaben Dilekçe (Kongre ilgili   bilgiler)

2-Yönetim Kurulu Asıl/Yedek Çizelgesi

3-Seçilen yönetim Kurulu Asil/Yedek Üyelerine ait ;

4- Genel Merkez, İl Merkezi veya İlçe Teşkilatı yetki Yetki Belgesi veya yönetim kurulu kararı.

g-  Nüfus Kayıt Örneği

h-  İkametgah (Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Bilgileri)

i-    Adli Sicil Belgesi.

j-    Kongre tutanağı

k-  Seçim Kurulu tutanağı.

l-    Alındı Belgesi (istenilen belgelerden kişi başı bir    asıl (3) fotokopi) 

 

 

 

 

8 Saat

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Siyasi Parti İl,İlçe,Belde Teşkilatları Adres değişikliği.

1-Kaymakamlık Makamına Hitaben Dilekçe (Bildirimde yeni adres ve telefon ile ilgili bilgiler belirtilecektir.)

2- Yönetim Kurulu Kararı (Adres Değişikliğine ilişkin)

 

8 Saat

6

Siyasi Parti İl,İlçe,Belde Teşkilatları

Feshi ve kapatılmasına ilişkin müracaatlar

1-Kaymakamlık Makamına Hitaben Dilekçe ( Fesh ve Kapamanın nedeni ile ilgili bilgiler belirtilecektir.)

2- İlçe ve Belde Teşkilatının konuya ilişkin bildirimi ve yönetim kurulu kararı.

 

8 Saat

7

 

 4688 Sayılı Kanun Kapsamında Memur Sendikası Şubesi ile temsilcilik açılması.

1-Sendika tüzüğü,

2-Temsilcilik Yetki Belgesi ve Görev çizelgesi

3- Nüfus Cüzdanı örneği

4- İkametgâh (Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Bilgileri)

5- Kamu görevlisi olduğuna dair belge.

8 Saat

 

 

 

8

 

 

 

Matbaa Kuruluş Beyanı

1-Kaymakamlık Makamına Hitaben Beyanname 

Beyannamede;

a-  Matbaanın Adı,

b-  Matbaanın yeri adresi ve telefonu,

c-  Matbaayı açacak olanın ve varsa ortağının adları, soyadları, tabiiyetleri, ikametgahları,

d-  Hangi günlerde ve hangi dillerde basılacağı,

e-  Hangi baskı sistemiyle çalıştırılacağı.

f-   kendisi veya ortağının nüfus cüzdanı sureti, ikametgah, kira kontratı veya tapunun sureti, işyeri açma ruhsatı , vergi levhası, ortaklık mukavelesi.

 

5 İş Günü

9

 

Yivsiz Tüfek Sahiplik Belgesi (Ruhsatname)

1-Harç Makbuzu Alındısı

2- Doktor raporu

3-3 Adet Fotoğraf

4-Kaymakamlığa hitaben dilekçe

7 İş Günü

10

Silah Bulundurma Belgesi

1-Silah Ruhsatı İstek Formu

2- Doktor raporu

3-4 Adet Fotoğraf

4-Harç Makbuzu Alındısı

7 İş Günü

11

Mermi Satın Alma Belgesi

1- Kaymakamlığa hitaben dilekçe

2- Silah Ruhsatı

 

7 İş Günü

12

İhbar ve Şikâyetler

Yazılı, sözlü yapılabilir.  155 Polis İmdat Kullanılabilir

Hemen

14

Kaza Raporu

Şahsın müracaatı

10 Dakika

15

Men Edilen Araçların İşlemleri

Men Tutanağı, araç sahibi veya vekaletname

15 Dakika

 16

 

155 Polis İmdat

Ücretsiz yardım hattı, yardım istenen konunun açıkça anlatılması, açık adres bilgilerinin eksiksiz bildirilmesi

2 Dakika

 17

Hırsızlık, Dolandırıcılık vb. suçlarda

155 Polis yardım hattı aranarak, olay yeri bozulmadan gerekli incelemelerin yapılarak, müracaat eden kişinin kimlik bilgileri, çalınan ve zarar gören bilgi ve evrakları (fatura vs.) bildirilmesi

 

30 Dakika

18

Kayıp Şahıs

1-Kayıp kişinin eşkâl bilgileri

2- Son haline yakın fotoğrafları ve müracaat

 

30 Dakika

19

Trafik Kazaları

Araçlara ait bilgiler ve evraklar

30 Dakika

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:                                                                İkinci Müracaat Yeri:

İsim       : Özgür Çetin ÇINAR                                            İsim       : Cevdet ERTÜRKMEN

Unvan  : İlçe Emniyet Amiri                                               Unvan : Kaymakam

Adres   : İlçe Emniyet Amirliği/Sultanhisar                   Adres  : Sultanhisar Kaymakamlığı

Tel        : 0 256 351 35 52                                                    Tel        : 0 256 351 30 07

Faks     : 0 256 351 34 22                                                    Faks    : 0 256 351 23 84

E-Posta:www.sultanhisar kaymakamlığı@gov.tr.  

 

        

Suat DEMİRCİ
Kaymakam

Haber ve Duyurular
 
 

Sitemizde yer alan içeriği sorunsuz
bir şekilde kullanabilmek için, 
Mozilla Firefox ya da 
Google Chrome gibi 
internet tarayıcılarını 
kullanabilirsiniz.


 
 
 

 

 

T.C. Sultanhisar Kaymakamlığı
Tel:0-256 351 30 07 Faks:0-256 351 23 84 e-mail:shisar09@sultanhisar.gov.tr Web Adresi:http://www.sultanhisar.gov.tr Site Editörü:Kerem Doğan ERGEÇ - k.dogan.ergec@icisleri.gov.tr